• กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    กลุ่มบริษัทเชาว์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อบต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี